pandemia wakacje kredytowe

Pandemia: czy możesz liczyć na wakacje kredytowe?

Wpływ pandemii na gospodarkę jako pierwsi zaczęli odczuwać przedsiębiorcy. Ograniczone lub zredukowane do zera przychody, kurczący się rynek, odpływ klientów. Tracą również pracownicy – zwłaszcza ci na umowach śmieciowych. Co z ratami kredytów? Jak je spłacać? Czy można liczyć na wakacje kredytowe?

Związek Banków Polskich już kilkanaście dni temu rozważał taką możliwość. 16 marca pojawił się oficjalny komunikat o działaniach i zobowiązaniach banków związanych z pandemią koronawirusa. Jako pierwszy ogłosił swoje wsparcie dla kredytobiorców mBank, oferując swoim klientom możliwość zawieszenia nawet na pół roku rat kapitałowych kredytów gotówkowych, hipotecznych i firmowych.

Co to są wakacje kredytowe?

Większość banków w zawieranych umowach kredytowych umożliwia swoim klientom zawieszenie spłaty kredytu na okres od 1 do 6 miesięcy. Są banki, które dopuszczają taką opcję tylko jeden raz lub dwa razy w całym okresie kredytowania. Standardem jest, że chwilowe zawieszenie kredytu przysługuje podmiotom gospodarczym i osobom, które dotychczas terminowo regulowały swoje zobowiązania.

Zawieszenie spłaty nie oznacza rzecz jasna całkowitego jej zniwelowania – bank może po prostu zgodzić się, by jego klient przez jakiś czas przestał spłacać miesięczne raty kredytu. Przy standardowych wakacjach kredytowych zawieszeniu podlega tylko część kapitałowa raty, część odsetkową trzeba płacić w terminie. Tak dzieje się we wspomnianej powyżej ofercie mBanku.

W poniedziałkowym komunikacie Związek Banków Polskich nie precyzuje czy zawieszenie spłat obejmować będzie całość raty, czy tylko jej część kapitałową. Komunikat w tej sprawie – by być precyzyjnym – brzmi następująco:

Banki ułatwią w sposób maksymalnie uproszczony – w zakresie dopuszczonym przepisami obecnie obowiązującego prawa – odroczenie (zawieszenie) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do 3 miesięcy i automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu.

Ułatwienia mają dotyczyć kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych, kredytów dla przedsiębiorców i będą polegać m.in. na szybkim rozpatrywaniu wniosków tych klientów, którzy uzasadnią konieczność odroczenia (zawieszenia) spłaty kredytu ich sytuacją finansową spowodowaną pandemią koronawirusa.

Komunikat ZBP

Jakie jeszcze zobowiązania zostały podjęte przez polskie banki? ZBP ujął je w kilku punktach:

  1. Banki udzielą pomocy wszystkim przedsiębiorcom, którzy mieli na koniec 2019 roku zdolność kredytową, zostali dotknięci skutkami koronawirusa i którym w najbliższych miesiącach upływa termin odnowienia istniejącego finansowania, w postaci odnowienia na wniosek klienta finansowania na okres do 6 miesięcy.
  2. Banki, które posiadają firmę leasingową w swojej grupie kapitałowej, podejmą działania w celu zastosowania odroczenia spłat rat leasingowych należnych od leasingobiorców na zasadach analogicznych do stosowanego przez bank w odniesieniu do odroczenia spłaty kredytów.
  3. Banki, które posiadają firmę faktoringową w swojej grupie kapitałowej, podejmą działania w celu zastosowania odroczenia spłat należnych od klientów na zasadach analogicznych do stosowanego przez bank w odniesieniu do odroczenia spłaty kredytów.
  4. Banki nie będą pobierać opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych. Banki umożliwią składanie tych wniosków w sposób odformalizowany, tj. bez konieczności składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających w sposób szczegółowy aktualną sytuację finansowo-gospodarczą danego kredytobiorcy. Banki zapewnią możliwość składania ww. wniosków również w formie zdalnej, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej,  bankowości elektronicznej lub telefonicznie stosownie do form komunikacji przewidzianych w danej umowie z bankiem. Banki dopuszczą możliwość składania ww. wniosków w formie zdalnej nawet w sytuacji, jeśli nie zostało to zapisane w umowie z bankiem, pod warunkiem możliwości dokonania identyfikacji klienta.
  5. Banki wyrażają gotowość do uruchomienia procesu ułatwienia swoim klientom będącym przedsiębiorcami dostępu do krótkoterminowego kredytu służącego ustabilizowaniu sytuacji finansowej klienta banku, który został dotknięty skutkami pandemii koronawirusa. Banki czekają na szybkie zakończenie prac zainicjowanych w ostatnich dniach przez władze państwowe i agendy rządowe, które umożliwią zaoferowanie takiej pomocy. W następnym komunikacie zostaną przedstawione szczegóły dotyczące zasad ułatwienia dostępu do kredytu krótkoterminowego.
  6. Banki wezmą udział w pracach, które pozwolą w krótkim czasie podnieść maksymalną kwotę płatności zbliżeniowych do kwoty 100 PLN.
  7. Banki we współpracy z Fundacją Polska Bezgotówkowa podejmą działania, aby zainstalować dodatkowych kilkadziesiąt tysięcy urządzeń POS w miejscach realizacji transakcji płatniczych.

Beata Jaros

Foto: Credit Commerce z Pixabay 

Podziel się:
Brak komentarzy

Niestety, formularz komentarza jest w tej chwili niedostępny.