Rolniczy handel detaliczny: dobry pomysł na biznes

Coraz więcej mieszkańców wsi chce bezpośrednio sprzedawać konsumentom własne przetwory. Aby rozkręcić taką działalność można dostać dofinansowanie w kwocie do 100 tysięcy złotych. Jakie warunki trzeba spełnić?

Rolniczy handel detaliczny (RHD) umożliwia rolnikowi sprzedaż żywności wyprodukowanej i przetworzonej we własnym gospodarstwie. Można to robić bezpośrednio, sprzedając swoje produkty  konsumentowi i pomijając pośredników, uzyskiwać lepsze ceny.

RHD jest zatem dobrym sposobem na zwiększenie dochodów rolniczych rodzin. Dzięki programom unijnym i pośrednictwu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można skorzystać z dobrej oferty pomocy finansowej.  Realizowana jest ona z  budżetu PROW 2014-2020 w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.

Rolniczy handel detaliczny – dla kogo?

O pomoc w Agencji mogą ubiegać rolnicy lub ich małżonkowie,  ubezpieczeni w KRUS z mocy ustawy w pełnym zakresie, którzy już prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach RHD.

Lista produktów przetwarzanych i jednocześnie zbywanych (wymóg łączny) obejmuje w tym przypadku m.in. przetwory z owoców i warzyw, np. soki, dżemy, kiszonki, marynaty, koncentraty; przetwory zbożowe: mąki, kasze, płatki, otręby; oleje; wędliny; produkty mleczne, np. jogurty, sery, śmietana.

Należy zaznaczyć, że aby prowadzić rolniczy handel detaliczny nie jest wymagane uzyskanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

RHD – ile do wykorzystania?

Wsparcie jest przyznawane w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Maksymalna kwota pomocy wynosi 100 tys. zł.   

W katalogu kosztów inwestycji, na które można otrzymać dofinansowanie, są m.in. koszty zakupu maszyn, urządzeń i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Są wśród nich również koszty budowy lub modernizacji budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej. W tym – koszty dostosowania pomieszczeń gospodarczych oraz pomieszczeń służących dotychczas przygotowaniu posiłków.

Co jeszcze? Można sfinansować zakup tzw. kontenerów (obiektów budowlanych), gdzie będzie prowadzona działalność przetwórcza. Warunek? Muszą być one trwale związane z nieruchomością. W ramach programu AMRiR finansuje także zakup wraz z instalacją maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej.

Warto podkreślić, że dofinansowanie nie obejmuje zakupu środków transportu oraz używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu.

Chętnych do udziału w tym programie nie brakuje. Jeśli chcesz złożyć wniosek, skontaktuj się z najbliższym oddziałem regionalnym Agencji. Złożone wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Premiuje ona m.in. młodych rolników, inwestycje innowacyjne, uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.

Szczegółowe informacje:

  • arimr.gov.pl
  • w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach ARiMR
  • pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84

Źródło: AMRiR

Foto: Tomasz Mikołajczyk z Pixabay 

Podziel się:
Brak komentarzy

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.