Polski bankrut. W 2019 roku upadłość ogłosiło 8 tysięcy osób

To rekord. Nigdy wcześniej polskie sądy nie ogłosiły tylu upadłości konsumenckich. Specjaliści przestrzegają, że może być coraz gorzej, choć i tak do średniej europejskiej brakuje nam bardzo wiele.

Od 2015 roku, gdy w Polsce weszły przepisy ułatwiające upadłość konsumencką, niewypłacalność ogłosiło 26.600 obywateli. Ta liczba szybko rośnie – w roku 2018 zdarzyły się 6552 upadłości, a złożono ponad 12 tysięcy wniosków. W roku 2017 ogłoszono prawie 5,5 tys. upadłości, a rok wcześniej 4447.

Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości, w Kanadzie, porównywalnej z Polską pod względem liczby ludności, przeprowadza się rocznie około 130 tysięcy postępowań związanych z niewypłacalnością konsumentów. W USA – znacznie więcej, ponad 700 tysięcy. We Francji – ok. 200 tys., w Anglii i Walii – ok. 90 tys., a w Niemczech – 80 tysięcy.

Najstarszy polski bankrut ma 94 lata

Pod względem liczby ogłoszonych upadłości konsumenckich rok 2019 był w Polsce rekordowy. Zanotowano ponad 20-procentowy wzrost liczby bankructw…

Według dziennikarzy „Pulsu Biznesu” najwięcej upadłości ogłoszono w grudniu – 826. Kim jest polski bankrut? Najmłodszy miał… 16 lat, najstarszy 94. Przeciętny wiek niewypłacalnego mieszkańca naszego kraju to 51 lat. W większości (57%) upadłość dotyczy kobiet. Co trzeci bankrut w Polsce przekroczył wiek 60 lat.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe przewidziane dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. W stanie niewypłacalności konsumenckiej dłużnik nie ma z czego pokryć wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Nie ma pieniędzy na zakup środków codziennego użytku i spłatę pożyczek. Celem upadłości konsumenckiej jest sądowe oddłużenie niewypłacalnego konsumenta poprzez umorzenie części lub całości jego długów oraz odzyskanie należności przez wierzycieli.

Opóźnienia w spłacie dłużnika muszą przekraczać minimum 3 miesiące.  W art. 11 Prawa upadłościowego zapisano również, że bankrut będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące.

Osoba zadłużona, która wpadła w problemy finansowe nie ze swojej umyślnej winy może złożyć wniosek o upadłość. Taki dokument mogą zgłosić np. dawni przedsiębiorcy po zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej. W ubieganiu się o upadłość konsumencką kluczowe jest złożenie oświadczenia w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania osoby fizycznej.

We wniosku o upadłość konsumencką muszą się znaleźć:

  • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL,
  • informacja o miejscach, w których dostępny jest majątek dłużnika (np. konto oszczędnościowe, rachunek bankowy, akcje i obligacje),
  • opis okoliczności wniosku (np. trudna sytuacja losowa, wypadek, choroba),
  • aktualny i pełny wykaz majątku wraz z jego oszacowaniem,
  • spis wierzycieli z dokładnym adresem oraz wyliczeniem kwoty zadłużenia,
  • spis wierzytelności,
  • lista zabezpieczeń,
  • oświadczenie, że aktualna sytuacja finansowa nie jest wynikiem umyślnego działania

Koszt postępowania upadłościowego wynosi 30 zł. Do wniosku należy dołączyć także potwierdzenie uregulowania opłaty. Decyzję o ogłoszeniu bankructwa, sąd podaje do wiadomości publicznej. Powiadamia także syndyka oraz właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

[JN]

Źródła: Puls Biznesu, Ministerstwo Sprawiedliwości

Foto: Darko Djurin from Pixabay 

Podziel się:
Brak komentarzy

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.