Krok po kroku. Jak zmienić dostawcę energii elektrycznej?

Płacisz zbyt dużo za prąd? A może trzeba zmienić dostawcę? Oszczędności mogą być całkiem niemałe, nawet kilkaset złotych rocznie, a nowy sprzedawca wcale nie gorszy od dotychczasowego. Masz prawo do takiej zmiany i możesz ją przeprowadzić bezboleśnie.

Jak zmienić dostawcę energii elektrycznej w kraju, w którym robi to zaledwie 200 tysięcy osób rocznie? W krajach Unii Europejskiej dostawcę zmienia jeden na dziesięciu klientów rocznie. W Polsce zaledwie jeden na dwustu. Jesteśmy – porównując siłę nabywczą wynagrodzeń Polaków – trzecim w Europie krajem pod względem wysokości cen prądu. Droższą energię mają tylko Portugalia i Niemcy.

Polacy są pod tym względem bierni, choć spółki energetyczne mają bardzo zróżnicowane stawki i różnorodne oferty dla klientów. Przywiązaliśmy się do naszych „zakładów energetycznych” i trwamy z nimi na dobre i na złe, choć nie zawsze z korzyścią dla własnego portfela.

Jak zmienić dostawcę energii?

Przepisy mówią jasno: możemy to zrobić w każdej chwili i wybrać dowolnego sprzedawcę. Od czego jednak zacząć? Najlepiej byłoby od porównania ofert. Zwróć uwagę na cenę, którą proponują dostawcy, na warunki umowy takie jak opcje płatności – co miesiąc, co dwa, raz na pół roku czy raz na rok? – a także na okres trwania umowy oraz zasady jej wypowiedzenia.

Drugi krok może być prostszy. Przepisy prawa pozwalają Ci znaleźć nowego sprzedawcę energii elektrycznej i upoważnić go, by reprezentował Twoje interesy wobec dotychczasowego sprzedawcy, jak i operatora systemu. Pamiętaj bowiem, że energia elektryczna nie krąży w świecie wirtualnym – linie energetyczne mają swoich właścicieli i zarządców sieci. Z nimi trzeba się również porozumieć.

Na co zwrócić uwagę, gdy chcesz zmienić dostawcę energii?

Teraz, kiedy wahania na rynku usług energetycznych są tak duże, a prognozy cenowe aktualne dzisiaj mogą być bez wartości za kilka miesięcy, warto podpisywać umowę na czas krótszy niż dłuższy. Sprawdź jakie są warunki wypowiedzenia i przedłużenia umowy u nowego dostawcy. Czy nie obłożono zerwania i rozwiązania umowy karami?

Wybierz dogodny dla siebie system rozliczeń płatności. Okresy płatności mogą mieć wpływ na opłaty handlowe lub dystrybucyjne, które są uwzględniane w Twoim rachunku za prąd. I co ważne – przyjrzyj się wysokości opłaty handlowej. To nazwa kosztów obsługi rozliczenia z klientami, czyli kosztów odczytywania Twojego licznika. Bywa, że u jednego dostawcy będzie ona wynosiła 2 złote, a u innego – aż 20. Sprawdź to!

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI: Cenowy Energetyczny Kalkulator Internetowy

Czytaj ze szczególną uwagą wszelkie zapisy zawarte w ofertach promocyjnych. Pozwalają kupować energię taniej, ale wiążą koszty podpisania umowy z wieloma innymi świadczeniami, które niby wyglądają korzystnie, ale… Pomyśl ile razy w roku z nich skorzystasz? Jak często potrzebny Ci jest elektryk do naprawy zepsutych gniazdek, którego dostajesz „w promocji”? Nieodpłatnej przecież… Czy potrzebna Ci jest opieka medyczna gwarantowana przez firmę energetyczną? Albo jej ubezpieczenia?

Samodzielna zmiana umowy

Jeśli chcesz, możesz działać samodzielnie. Tu odpowiedź na pytanie „jak zmienić dostawcę energii” wydaje się bardziej skomplikowana, ale spokojnie dasz sobie z tym radę:

  1. Znajdź nowego sprzedawcę.
  2. Podpisz z nim umowę na dostawę energii w dniu, w którym wygasa Twoja dotychczasowa „stara” umowa. W ten sposób zapewnisz sobie ciągłość dostaw energii.
  3. Wypowiedz, pisemnie, umowę dotychczasowemu sprzedawcy energii. Oznacza to wypowiedzenie warunków tzw. umowy kompleksowej, obejmującej zarówno sprzedaż energii elektrycznej, jak i jej przesył do Twojego budynku.
  4. Kiedy wypowiesz umowę kompleksową, musisz zawrzeć umowę z operatorem systemu dystrybucyjnego. Powinno to nastąpić z dniem rozwiązania umowy kompleksowej. Tę umowę możesz zawrzeć na czas nieokreślony, co w praktyce, w przyszłości, pozwoli Ci na kolejne zmiany umów z kolejnymi dostawcami energii – umowę na przesył będziesz już miał podpisaną i zapewnioną na lata.

Jak zmienić dostawcę energii – Twoje prawa

Pierwszym prawem konsumenta, odbiorcy energii (prądu elektrycznego lub gazu) jest prawo do wyboru sprzedawcy. Nikt nie może Cię zmusić, byś trwał przy dotychczasowym dostawcy. Po drugie – zmiana dokonuje się bezpłatnie. Jeśli znajdujesz lepszego dostawcę, nie możesz ponosić z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat. Po trzecie – oferta, którą otrzymujesz musi być identyczna z tymi, które otrzymują inni odbiorcy energii od Twojego dostawcy.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Ile zapłacimy za prąd w 2020 roku?

Kolejne prawo – nowy dostawca nie może wprowadzać Cię w błąd, a zwłaszcza dezinformować w kwestiach dotyczących zasad i warunków Twojej dotychczasowej umowy. Innymi słowy: masz prawo do uczciwych praktyk handlowych, a dostawcy mają obowiązek je stosować.

Masz też pełne prawo do informacji o warunkach Twojej umowy. Żadnych „małych druczków”, żadnych ukrytych opłat i pomijania detali. Jeśli chcesz zmienić dostawcę energii, musi on dopełnić wszelkich formalności, byś otrzymał jasny i pełny przekaz dotyczący nowych warunków. Pytaj o wszystko, ponieważ masz prawo do odpowiedzi na każde pytanie.

Nie podpisuj umów z pośrednikami

Twoja umowa z nowym sprzedawcą musi też zawierać dokładne zasady jej wypowiedzenia, przedłużenia i wygaśnięcia. Adres do korespondencji i nazwa firmy sprzedającej energię musi być precyzyjnie określona, wraz z podaniem numerów NIP, KRS i sposobu reprezentacji spółki energetycznej. Nie szukaj kontaktu z pośrednikami, nie podpisuj umów z firmami, które nie są bezpośrednim sprzedawcą energii!

O każdej zmianie zasad obowiązywania umowy nowy sprzedawca ma obowiązek informować Cię pisemnie. Podpisując umowę z nowym sprzedawcą masz prawo do odstąpienia od niej w ciągu 14 dni od daty zawarcia, bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów.

I co ważne – masz prawo do powrotu. Nawet jeśli kilkukrotnie zmienisz dostawcę energii, a nie jesteś zadowolony z nowych usług, możesz wrócić do sprzedawcy pierwotnego, a on ma obowiązek podpisania z Tobą umowy.

Tomasz Poradczyk

Foto: erwin nowak z Pixabay

Podziel się:
Brak komentarzy

Niestety, formularz komentarza jest w tej chwili niedostępny.