Do 100 tys. zł dla rolników na dofinansowanie ochrony wód przed skażeniami

Tylko od 30 grudnia 2019 roku do 28 stycznia 2020 roku rolnicy mogą składać wnioski na dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną wód przed zanieczyszczeniem azotanami.

Skażenie azotanami wód gruntowych i podziemnych to częsty przypadek zanieczyszczeń występujących w gospodarstwach hodowlanych lub wskutek przedawkowania nawozów rolniczych. Dofinansowanie inwestycji ochronnych ma służyć zmniejszaniu stopnia zagrożenia wód, de facto służąc samym rolnikom często korzystającym z lokalnych ujęć wody.

Azotany są szkodliwe. Mogą przenikać do głębszych warstw wodonośnych, zatruwać nawet studnie głębinowe. W dużym stężeniu są szkodliwe dla organizmu człowieka – najbardziej narażone są niemowlęta i małe dzieci. Azotany mogą wywoływać sinicę, chorobę zagrażającą życiu niemowląt. W wyniku przemian biochemicznych mogą przekształcać się w organizmie na jeszcze bardziej szkodliwe azotyny.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kieruje wsparcie finansowe do gospodarzy prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. O pomoc nie mogą ubiegać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Dofinansowanie można przeznaczyć na koszty budowy, przebudowy lub zakupu zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych. A także na budowę zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek, zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji płynnych nawozów naturalnych.

Jedno gospodarstwo może otrzymać maksymalnie 100 tys. zł. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję. Może wynosić do 60 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku operacji realizowanej przez młodego rolnika i 50 proc. kosztów w przypadku pozostałych rolników.

Agencja informuje, iż pomoc może być przyznana na inwestycje, które zapewnią dostosowanie gospodarstw do wymagań ochrony środowiska. Mają one na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu, które dotyczą warunków przechowywania nawozów naturalnych.

Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowały oddziały regionalne i biura powiatowe ARiMR. Obowiązuje ocena punktowa. O kolejności przysługiwania wsparcia będzie decydowała suma uzyskanych punktów. Listy przysługiwania pomocy będą opublikowane w terminie 50 dni od dnia zakończenia naboru.

[AR]

Źródło: materiały ARiMR

Foto: Al Sampang z Pixabay 

 

Podziel się:
Brak komentarzy

Niestety, formularz komentarza jest w tej chwili niedostępny.