coraz więcej pesymistów

Coraz więcej pesymistów

Niby wszystko jest na swoim miejscu (poza koronawirusem), mamy szerokie programy socjalne, mamy rosnące płace, ale… Rosną ceny (poza prezydenckim olejem, wiadomo), rośnie poczucie niepewności. I spadają nastroje konsumentów.

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje wśród polskich konsumentów, był w lutym niższy o 2,7 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego miesiąca i wyniósł -0,7.

Uwaga: po raz pierwszy od sierpnia 2017 roku jego wartość jest ujemna, co oznacza, że w lutym wśród konsumentów było więcej pesymistów niż optymistów.

Wszystkie składowe barometru spadły. Najbardziej pogorszyły się oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 3,8 p.p., z poziomu 4,2 do 0,4), następnie oceny przyszłej sytuacji gospodarczej kraju (spadek o 2,9 p.p., z poziomu -4,9 do -7,8.

Nawiasem mówiąc wskaźnik ten spadł do najniższego poziomu od lutego 2016 roku), dalej oceny bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 2,5 p.p., z poziomu 8,9 do 6,4) oraz skłonność do zakupów (spadek o 1,5 p.p., z poziomu -0,1 do -1,6).

Barometr_CCI_PL_EU_02_2020.png

W Europie uchodzimy za optymistów, ale…

W perspektywie długookresowej nastroje polskich konsumentów nadal jednak znajdują się na wysokim poziomie, znacząco wyższym niż nastroje przeciętnych Europejczyków (nawet po uwzględnieniu Brexitu i nieuwzględnianiu w pomiarze Brytyjczyków).

Jednocześnie w perspektywie krótkookresowej zauważalny jest już spadek optymizmu Polaków. Od czerwca, kiedy indeks nastrojów osiągnął swoje historyczne maksimum na poziomie 7,3 punktu, notowany był stały spadek. Obecny spadek jest potwierdzeniem, iż styczniowa nieznaczna zwyżka indeksu była jedynie chwilową korektą rysującego się ujemnego trendu.

W kolejnych miesiącach można oczekiwać dalszych spadków. Coraz silniej będą oddziaływać negatywne skutki polaryzacji społeczeństwa wywołane nasilającą się retoryką kampanii wyborczej oraz narastający niepokój związany z ryzykiem pandemii wirusa i związanej z nim niepewności.

Inne ogólnoświatowe czynniki ryzyka, czyli globalne spowolnienie gospodarcze, konflikty polityczne, handlowe, niepewność wokół skutków Brexitu będą nadal obecne. Kumulacja negatywnych komunikatów może w najbliższej perspektywie dawać silny impuls do trwałego spadku ocen i nastrojów wśród Polaków.

O badaniu

Badanie zrealizowano w dniach 7-12 lutego metodą CAPI (wspomaganych komputerowo wywiadów bezpośrednich w domach respondentów) na losowej reprezentatywnej próbie n=1000 osób.

[BJ]

POLECAMY RÓWNIEŻ: Bierz kredyt odpowiedzialnie

Źródło: GFK

Foto: Enrique Meseguer z Pixabay 

Podziel się:
Brak komentarzy

Niestety, formularz komentarza jest w tej chwili niedostępny.